Jeoloji’de Uzaktan Algılama !

Uzaktan Algılama; yeryüzünden belirli uzaklıklara atmosfer ya da uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle yeryüzünün doğal ve yapay objeleri konusunda bilgi alma ve değerlendirme tekniği olarak açıklanabilir. Bu açıklamada; objelere fiziksel değinimde bulunmaksızın herhangi bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle objeler hakkında bilgi edinebildiği anlaşılmaktadır.

Doğal öğelerin türlerinin belirlenmesi ve dağılımlarının haritalamasında en başarılı teknik Uzaktan Algılama Tekniğidir. Cisimler doku ve konum özelliklerine göre güneş ışınlarını değişik dalga boylarında yansıtırlar ya da absorbe ederler. Özel platformlarla (uydu- uçak)taşınabilen algılama düzenekleri ile yansıyan ışınlar algılanabilmektedirler. Bu yolla elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi ile istenilen alan içerisindeki doğal öğelerin yerleri haritalanabilmektedir.

Yer kaynaklarının araştırılması ve haritacılık için önemli bir uydu da Avrupa Uzay Ajansı(ESA) tarafından 1985 yılında uzaya gönderilen Spot uydusudur. Yeryüzü koşullarına göre çok daha ucuza mal olmanın yanında bazen yerden görünmeyen yapısal özellikleri uzaydan görmek çok daha kolay olmaktadır. Ayrıca yer çalışması yapılamayan alanlar için çok önemli bir bilgi kaynağıdır.

Ek olarakjeolojik haritalama ve araziye gitmeden arazi analizijeolojik birimleri haritalamadasel baskınlarını haritalamadabuz tipiyoğunluğu ve buz kütlelerinin hareketleriniokyanus özellikleriokyanus rengi ve birikintilerin yoğunluğupetrol sızıntılarının tesbitikayaç tabakalarının uydular sayesinde görüntülenmesi gibi jeolojik uygulamalarda uzaktan algılama ile incelenir, yorumlanır.

Jeolojideki uygulamalara şöyle örnekler verebiliriz:

Diri faylarla ilgili son zamanlarda kullanılan ve çok büyük kolaylıklar sağlayan bir yöntemdir. Uzaya yerleştirilen çeşitli uydulardan alınan görüntü ve diğer verilerin kullanılması vasıtasıyla faylardaki bazı özellikler çok hassas bir şekilde takip edilir. Bu yolla diri fay gidiş istikameti faydaki kayma miktarı hareket yönü veya anormal değişiklikler hassas bir şekilde saptanır.

One thought on “Jeoloji’de Uzaktan Algılama !

  1. Uzaktan algılama yöntemiyle araziye gitmeden öngörüde bulunabiliniyor. Bu da ekonomik yönden büyük bir önem taşıyor. Uzaktan algılamayla ilgili ülkemizde çok fazla araştırma yok diye biliyorum. Umarım yetişen Jeoloji Mühendisleri Türkiye’yi bu dalda en ileri ülke yapar.

Bir Cevap Yazın