0

Maya Takvimi : 28 Ekim 2011 Son !

Fatih Kecelioglu maya Maya Takvimi ve 28 Ekim 2011 2012 kehanetlerinin belkide başlangıç noktası maya takvimi.Yapılan hesaplamalarda 21 Aralık 2012 tarihinin astronomi uzmanı mayalar tarafından takvimlerinde son gün olarak işaretlenmiş olması 2012′nin çıkış sebeplerinin belkide en büyüğüydü.Tam da 21 Aralık 2012 ye alışmıştık ve yaklaşık 3 yıl bir süre kalmıştı önümüzde ki, son zamanlarda araştımacılarda maya takvimi hesaplamalarında ikiye bölünmüş duruma geldi ve maya takvimi için telafuz edilen tarih 28 ekim 2011 olmaya başladı.Bu konu üzerinde çalışmalar yapan araştırmacı Fatih Keçelioğluna göre maya takvimi 28 ekim 2011 de son buluyor.Bu sadece Fatih Keçelioğlunun incelemesi de değil.İsveçli ünlü bilim adamı Carl Johann Calleman’a göre de 21 aralık 2012 hesaplamaları yanlış ve buna inanmak çok sakıncalı.Calleman’da maya takviminin sonu olarak 28 ekim 2011 i vurguluyor ve bu tarih dünya için bir son olmamakla birlikte aslında yeniden doğuş ve insanlık için bilinçlenme,yükselme anlamına geliyor.

İsveçli bilim adamı Johann Caleman’ın seminerlerine katılan,derslerini alan ve maya takvimi konusunda

uzmanlaşan Fatih Keçelioğlu’da kendi çalışmalarıyla takvime yeni bir yorum getiriyor.2012 deki kıyamet söylentilerini’de kabul etmeyen Keçelioğlu 2011 de takvimin son bulmasıyla insanlığın aydınlanacağını ve insan bilincinin en üst seviyeye ulaşacağını vurguluyor.

NEDEN 21 ARALIK 2012 DEĞİL’ de 28 EKİM 2011

Maya piramitleri gibi 9 kattan oluşan piramit biçiminde bir şema olan maya takvimini oluşturan bu 9 kat,aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe,her bir kat belli zaman evrelerini yansıtıyor ve her bir evre bir önceki evrenin 20′de 1′i daha kısa yaşanıyor.İnsanlığın geçireceği bilinçlilik evrelerini gösteren bu bölümler kendi içerisinde de 7 gündüz ve 6 gece olmak üzere toplam 13 bölümden oluşuyor.İnsanlar her bir evrenin taşıdığı farklı enerjilerin etkisiyle değişim gösterebiliyor.

Arkeologların 21 aralık 2012 tarihini maya takviminin bitişi olarak hesaplamaları, İsveçli araştırmacı bilim adamı Calleman’ın tespitleriyle çelişiyor. Callemana göre 28 ekim 2011 tarihi göz önüne alındığında insanlık  Maya Takvimi ve 28 Ekim 2011 tarihinde yaşanmış önemli değişimler ile maya takviminin evreleri en doğru şekilde örtüşüyor.Bu değişimler ise şöyle;

İlk Kat: 16 milyar yıl kadar önce galaksilerin oluştuğu döneme denk geliyor.
İkinici Kat: 850 milyon yıl kadar önce yaşamın ortaya çıktığı dönem.
Üçüncü Kat: Memelilerin ortaya çıktığı,Maymunların evriminin gerçekleştiği 40 milyon yıl süren evre.
Dördüncü Kat: İlk İnsan türlerinin yeryüzüne çıktığı evre.
Beşinci Kat: İnsan türlerinin ve yaşamsal faaliyetlerin geliştiği, iletişim,konuşma,kültür ve sanat gibi özelliklerin oluştuğu evre.
Altıncı Kat: M.Ö 3100 yani yaklaşık 5 bin yıl önce başlayan ve medeniyetin oluştuğu evre.
Yedinci Kat: 1755 yılında başlayan ve yine insanlığın,ekonomi,endüstri ve sanayileşme gibi konularda bilinçlenme gösterdiği evre.
Sekizinci Kat: 1999 yılıyla birlikte girmiş bulunduğumuz ve hala içinde yaşadığımız,28 ekim 2011 ile son bulacağı belirtilen evre.

maya takvimi evreleri Maya Takvimi ve 28 Ekim 2011

9. ve SON KAT “2011′de İNSANLIĞI NELER BEKLİYOR”

Yeni bir enerjinin doğacağı kesin ancak neler getireceği tam olarak bilinmiyor ancak insanlık için kaos ve kargaşanın maksimum düzeye ulaşacağı,milletler,ırklar ve toplumlar arası çatışmaların artacağı söyleniyor.11 Şubat 2011 de başlayacak ve 260 gün sürecek bu evrede aslında bu kaos ve çatışma ortamının olumlu geçeceği ve sonucunda haklı ile haksızın ayırt edilerek,maya takviminin son günü olan 28 ekim 2011 ile birlikte arınmış,uyanmış ve bilinçlenmiş,kendi kendine yetebilen insanların oluşturduğu yepyeni bir döneme girileceği belirtiliyor.

5. GECE VE EKONOMİ SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ

Maya takviminde 7 gündüz ve 6 geceden oluşan her bir katın en tehlikeli evreleri ise 5.Geceler.Bir önceki 5.geceler 2. dünya savaşını,Hitler dönemini ve atom bombalarını yaşatmış.Yani 5. geceler genellikle insanlık için tehlike çanlarının çalması ve yıkım demek anlamına geliyor.İçinde yaşadığımız 5. gece ise kasım 2007 ‘de başlıyor ve ekonomik krizin patlak verdiği dönem. Kasım 2009 dan itibaren ise gelecek bir yıllık sürede çok daha büyük ekonomik krizler yaşanabileceği ve ekonomi sisteminin tamamen çökebileceği,bunun sonucunda insanlığın paranın herşey olmadığı algısına vararak,doğa ve sezgileriyle iç içe yepyeni bir bilinçlenmenin temellerini atacağı vurgulanıyor.

28 Ekim 2011 KIYAMET Mi GETİRECEK

Tesadüf mü bilinmez ama 21 Aralık 2012 gibi 28 Ekim 2011 ‘ de cuma gününe denk geliyor.Ancak Maya takvimi dünyanın fiziksel olarak yok oluşundan hiç bahsetmiyor.Mayalara göre, tüm insanlığı kapsayacak birlik beraberlik,uyanış,aydınlanma ve yüksek bilinç evresinden bahsediliyor. Yaşadığımız dakikanın ve o an orada olup bitenlerin değerli olduğu, geçmiş ve gelecek kaygısının yaşanmadığı,paraya, mala mülke değer biçilmediği,herkesin çevresiyle,doğayla,evrenle bir bütün halinde yaşayacağı bir dönem öngörülüyor.

Anlatılanlar daha önce yaşamadığımız tecrübe etmediğimiz bir boyut sanki.İnsan okurken, incelerken ah çekmeden edemiyor.Kim istemez ki böyle bir dünyada yaşamayı.Kimbilir belki söylenenler çıkarda bu soyut dünyanın somutluklarından kendimiz soyutlayabiliriz.