0

Dünyanın ilk canlıları sizce hangi canlılar?

 Hiç merak ettiniz mi acaba, dünya kurulduğu andan itibaren yaşayan ilk canlılar nelerdir?

Dünyanın ilk canlıları diyebileceğimiz tek hücreli canlılar olan Siyonobakteriler, dünyadaki teneffüs ettiğimiz oksijen ilk kaynağı olarak bilinir. Bu canlılar çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda yapılarını korumaları sebebiyle milyarlarca yıldır yaşamlarını sürdürmektedir.

Siyanobakteriler ;  aynı zamanda mavi-yeşil algler, mavi-yeşil bakteriler olarak da bilinen enerjilerini fotosentez yolu ile elde eden bir bakteri dalıdır. 

2.8 milyar yıl öncesine ait fosilleşmiş oksijen üreten siyanobakterilerin stratomolitleri (stramotolit; siyano bakterilerin fosilleşmiş şekli) bulunmuştur. Siyanobakterinin oksijen ile fotosentez gerçekleştirmesi yeteneğinin Dünya üzerindeki yaşam formlarını çarpıcı bir şekilde değişmesine ve adeta yaşam çeşitliliğinin patlamasına neden olacak şekilde erken dönem dünya atmosferinin oksijenle dolmasına yol açtığı düşünülmektedir. Bitkilerdeki kloroplastlar ve ökaryotik algler siyanobakteri tarafından harekete geçirilir.