0

Gün isimlerini hiç merak ettiniz mi?

Hepimizin günlük hayatta bi kaç kez kullandığımız “pazartesi,salı,cuma…” gibi gün isimlendirmelerin haftanın günlerine veriliş nedeni nedir diye merak ettiniz mi hiç ?

Tavla oynayanlar Farsça altıya kadar saymasını bilirler (yek, du, se, cihar, penç, şeş). Şimdi de yedi sayısını öğreniyoruz. Farsça yedi ‘heft’ dir (veya hefte). Yedi günlük ‘hafta’ ismi de buradan alınmıştır.

Cuma
Arapça kökenli bir kelimedir. Cuma namazı ve bayram oluşundan dolayı..”toplama, toplanma” anlamına geldiğinden verilmiş.

Cumartesi
Arapça kökenli bir kelimedir. Cumadan sonra olduğu için ertesi – (Türkçe) ismiyle birleştirilmiştir.

Pazar
Farsça kökenli bir kelimedir. Kısaca alışverişle alakalı bir anlam yüklenmiştir. Günümüzde pazar kurulan yerlerde alışveriş yapılıyor (ba = yemek, zar = yer)

Pazartesi
Farsça kökenli bir kelimedir. Pazardan sonra olduğu için yine cumartesi gibi isimlendirilmiştir ertesi – (Türkçe)

Salı
İbrânice kökenli bir kelimedir. Anlam olarak “üçüncü” gün demek.

Çarşamba
Farsça kökenli bir kelimedir. Anlam olarak cehar şenbe = dördüncü gün demek.

Perşembe
Farsça kökenli bir kelimedir. Anlam olarak penç şenbe = beşinci gün demek.