0

Sultan Fatih’ten güzel sözler !

Fatih Sultan Mehmet 12 yaşına geldiğinde babası Sultan Murat oğluna tahti bırakıp Manisa’ya inzivaya çekilir.Bu haber üzerine hristiyanlar Osmanlı tahtında bir çocuk olduğu için Haçlı ordusu toplayıp Osmanlının üzerine saldırmaya karar verir. Bu olayı haber alan Sultan Mehmet babasını çağırır fakat babası artık sensin diye gelmez. Bunun üzerine Sultan Mehmet babasına şu tarihi mesajı yollar:

Baba ,
Eğer Padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz , yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz.

Fatih Sultan Mehmet’in En Meşhur Sözleri

  1. Ya Ben Bizans’ı Alırım; Ya da Bizans Beni.
  2. Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim..
  3. Yapmak İstediğimi Sakalımın Bir Teli Bile Bilseydi, Sakalımın O Telini Hemen Koparır ve Yakardım
  4. Bu Dünya  Ölümlüdür. Her Fani Gibi Bende Ölümü Tadacağım.
  5. Dünya  Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.