0

İlk’ler unutul(du)maz

”Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.”

(İsra, 1)

İlk göz ağrımız, ilk kıblemiz, ilk sevdamız, ilk’imiz.. Mescid-i Aksa’mız…

Allah’ın kutsal kıldığı üç kutsal mekandan biri. Yeryüzünde Kabe’den sonra ilk kutsal mekan..

İslam’ın ilk yönü, ilk istikameti..

İnsan bir kere anlayınca Kudüs’ü, anlamadığı tüm zamanlara üzülüyor. Gözü yaşarıyor, kalbi ağrıyor..

Hani ilk’ler unutulmazdı! Unuttuk seni Ey Aksa! Öyle bir unuttuk ki hiç anlamamış gibiyiz. Hatta belki de hiç anlamadık seni, bilemedik. Anlamak gibi bile bir derdimiz olmadı. Meseleyi Filistin topraklarına sığdırdık, sanki sadece Filistinlilerin meselesiymiş gibi düşündük hep. Bunu bile düşündüğümüze inanmıyorum Ey Aksa! Sana gelmeyi hiç düşünmediğimiz gibi seni anlamaya da çok korktuk. Belki de seni anlamak bir sorumluluk gerektiriyordu. Çünkü seni tam anlayanlar, seni fethetti, seni özgür kıldı.. Ömer gibi, Selahaaddin gibi, Sultan Abdülhamid gibi.. O kadar yabancı kaldık ki, Kudüs’ün Yahudiler için önemini bile konuşur olduk. Sanki tamamen onlara bıraksak bizden hiç bir şey eksilmeyecekmiş gibi..

Biz seni Filistin’de bir avuç Müslümana bıraktık, onlara bile sahip çıkmadık, çıkamadık, anlamadık, anlayamadık. Sahi biz, sensiz biz değilmişiz ki, biz bizden değilmişiz. Bizden olan senmişsin Ey Aksa. Seni anlasak, anlatsak, senden özür dilesek, sen, bizi, bizden eyler misin?

Sahi biz, sensiz çok eksiğiz Ey Aksa! Sensiz tam değiliz ki, insan seni anlayınca, daha iyi anlıyor tam olmadığını.. Bizi sensiz bırakma, sen bizi özgür kıl Ey Aksa.. Müslümanların yetimliği belki de senin yetimliğinden, sanki sen özgürleşsen hepimiz özgür olacakmışız gibi. Biz seni anlayamadık Ey Aksa.. Seni hep bir kenarda bıraktık, bırak kenarda bırakmayı biz seni hiç yanımıza bile almadık. Sen bizde hiç bir zaman olmadın..

Biz, Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) ‘in “Kudüs’ü ziyarete gidin, gidemezseniz de şamdanları için zeytinyağı götürün..” sözlerini bile anlamadık. Sahi biz seni hiç ama hiç anlamamışız..

“Yetim ve mahzun olan Mescid-i Aksa değilmiş, O’nu anlayamayan, anlamayan, onsuzluğa razı gelen bizlermişiz.. Mescid-i Aksa’nın zaferi muhakkak Allah’ında biz sefer sınavında sınıfta kalmasak iyi..”

Şimdi uyanma zamanı!

Şimdi unuttuğumuz hakikatleri hatırlama, yaşama ve yaşatma zamanı. Kudüs’ün sadece bir Filistin davası değil, İslam’ın davası olduğunu, imani bir mesele olduğunu, Mescid-i Aksa’nın Kur’an’da belirtilen ve ziyaret edilmesi gereken bir mekan olduğunu anlama, anlatma zamanı. Şimdi Kudüs için çalışma zamanı. Kudüs ile bizliğimize kavuşma zamanı.

Ayasofya’nın zincirlerinin kırılması gibi Kudüs’ün zincirlerinin kırılma zamanı..

22.11.2022

Hep Düşünür Bazen Yazar