0

Muharrem ayı ve Aşure Günü?

Bugün Muharrem ayının 9. Günü dostlar.

İslam tarihinde muharrem ayının çok önemli bir yeri vardır. Tarihte Muharrem ayında bir çok mesele  gerçekleşmiştir. Peki Aşure gününü de içinde barından bu mübarek Muharrem ayında neler olmuş, nedir bu ayı bu kadar mübarek kılan?

Mesela Muharrem ayında; Âdem peygamberin işlediği küçük bir hatadan sonra  ettiği tövbenin kabulü,

Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması,

Yunus peygamberin bir balığın karnından çıkması,

İbrahim peygamberin ateşte yanmaması,

 İdris peygamberin diri olarak göğe yükseltilmesi (çıkarılması),

Yakub peygamberin oğlu Yusuf peygambere kavuşması,

Eyyüb peygamberin hastalıklarının geçip iyileşmesi,

Musa peygamberin Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı Firavundan kurtarması,

İsa peygamberin doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi (çıkarılması).

Ve daha bir çok olay. Bu olayların hepsi İslam dini içinde önemli bir yere sahip olan mucizelerdir.

Bu mübarek ayın geldiğini genelde halk arasında Aşure Günü olarak belirtilen ve o günde dağıtılan Aşure’lerden anlarız. Artık kültürümüzle özdeşleşen Aşure Gününü bugün Türkiye’de çok iyi değerlendiriyor, imkanlar doğrultusuna herkes Aşure yaparak komşusuna ikram ediyor.

Bunlar çok güzel gelenekler dostlar. İnsanlarda kardeşlik duygusunu artıran, insanlar arasında ki küçük sorunları ortadan kaldırmak için güzel fırsatlar.

Muharrem ayında tutulan oruçların çok faziletli olduğuna kitaplarda rastlamaktayız.

Bu vesile ile Tüm İslam aleminin Muharrem ayını en faziletli bir şekilde geçirmesini diler, İçinde bulunduğumuz Muharrem ayının bereketinden, faziletinden feyz almayı Yüce Rabbim’den niyaz ederim.